Tvůrci pořadu

Producent: Golden Dawn – Daniel Tuček
Koproducenti: Česká televize a Nadace Crocodille