Pohled na rodičovství v ČR

Po úspěšném dokumentu „Generace Single“ o třicátnících, kteří nemají potřebu realizovat se v párech, přichází dokumentaristka Jana Počtová s intimní sondou do rodičovství a partnerství dnešní doby. Hlavní protagonisté filmu představují různé formy rodinného soužití 21. století mimo tzv. klasickou rodinu – s partnerem cíleně bez dětí nebo naopak s dětmi bez partnera, patchwork rodinu, kde stávající pár pečuje o společného potomka, ale současně i o děti ze svých minulých vztahů, anebo příběh naplnění touhy po mateřství u lesbického páru. Režisérka Jana Počtová k motivaci pro vznik svého filmu říká: „Je mi 37 let, nemám děti a přemýšlím, za jakých podmínek a zda je vůbec mít.“ Skrz vlastní příběh a příběhy svých přátel zkoumá změny v partnerských a rodinných svazcích, vliv společnosti, zvyklostí či dnešních norem na rozhodnutí stát se rodičem.

Nerodič na sociálních sítích

Napište nám