Osobní pohled Fedora Gála na téma stárnutí.

Jak se mění pohled na život, když stárneme? Jak se vyrovnat se stárnutím i s postupným uvědomováním si vlastní smrtelnosti? Každý z nás vlastně od narození spěje vstříc stáří. Co nás ale na konci života čeká? Na tyto otázky se snaží odpovědět Fedor Gál ve své osobní road-movie, která je jakýmsi civilním a neokázalým pátráním po smyslu života.

Napište nám