Metrem obohacená historie

Rozhovor s PhDr. Vladimírem Píšou, vedoucím odboru stavební archeologie pražského střediska Státní památkové péče a ochrany přírody, o archeologických nálezech, které byly objeveny při stavbě metra v Praze

Během archeologických výzkumů v roce 1964 byly například pod kostelem Sv. Pankráce odhaleny základy rotundy, která stála na místě dnešního gotického kostela. Při stavbě stanice I. P. Pavlova odkryl a zachránil vedoucí party výstavby František Řeřábek barokní plastiku, která původně zdobila nárožní bastion u tzv. Slepé brány na konci dnešní Ječné ulice. Plastika lvů zdobí vestibul stanice dodnes. Četné jsou rovněž drobnější nálezy keramiky, skla, náušnic, výrobků ze zlata a korálků na Klárově vypovídající o vyspělé řemeslné výrobě v Praze. Unikátní skleněné číše byly nalezeny na staveništi trasy B pod staveništěm OD Prior (dnešní My) na rohu Spálené a Národní třídy. Ovšem hlavní práce archeology teprve čeká, protože výkopy dalších tras povedou v historickém jádru města.

Stopáž4 minuty
Rok výroby 1974
 P čb 4:3