Dokončovací práce na stanici metra Malostranská.

Rozhovor s autory parteru stanice Ing. arch. Zdeňkem Drobným, Ing. arch. Otakarem Kučou a směnovým předákem Jindřichem Hozou.

Napište nám