Rozhovor s jedním ze signatářů Martinské deklarace o čechoslovakizmu a připravované federalizaci Československa.

Rozhovor s jedním ze signatářů Martinské deklarace o čechoslovakizmu a připravované federalizaci Československa.

Napište nám