Reportáž ze studentského shromáždění na Právnické fakultě v březnu 1968

Ve čtvrtek 14. března 1968 se konalo ve velké aule Právnické fakulty UK v Praze shromáždění pražských vysokoškoláků a zástupců ostatních čs. vysokých škol, které svolaly Právnická a Filosofická fakulta UK. Nešlo jen o manifestační a více méně formální protest proti válce ve Vietnamu, jako tomu bývalo zvykem v předcházejících letech, ale vysokoškoláci, kteří se dostavili v nebývale velkém počtu, se pustili do diskuse s přítomnými politickými představiteli – mimo jiné i členy ÚV KSČ Oto Šikem a dr. Františkem Krieglem, ministrem školství profesorem Jiřím Hájkem a předsedou Svazu spisovatelů Eduardem Goldstückerem – o domácích aktuálních politických událostech. Mimo jiné se také mluvilo o volbách do národních výborů, o postoji pražských vysokých škol k tzv. strahovským událostem (kdy na podzim 1967 Veřejná bezpečnost ztloukla řadu studentů za jejich protest proti vypínání proudu na kolejích) i prosincovém a lednovém plénu ÚV KSČ, které vedly k odstranění Antonína Novotného z pozice prvního tajemníka.

Napište nám