Jménem lidu této země

J. Kantůrek představuje divákům naši delegaci (na návrh sovětské strany se jedná o všechny členy a kandidáty ÚV), která bude obhajovat polednovou politiku a zájmy Československa na připravovaném setkání v Čierné nad Tisou

V lednu 1968 vystřídal Alexander Dubček ve funkci tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného. Začalo se diskutovat o problémech uvnitř komunistické strany, povolovala cenzura a o slovo se začaly hlásit dříve zakázané organizace. Toto uvolňování se nelíbilo sovětským představitelům a polednový vývoj v Československu prohlásili za kontrarevoluci. Po naší neúčasti na schůzce pěti bratrských stran ve Varšavě odcestovali naši představitelé 29. července do Čierne nad Tisou obhájit nový kurz československé politiky. Na návrh sovětské strany tvořili naši delegaci všichni členové a kandidáti ÚV KSČ. Po mnoha letech byli představitelé strany vnímáni jako zastánci zájmů lidu.

Tvůrci pořadu představili jednotlivé členy citacemi jejich myšlenek:
František Barbírek
člen předsednictva ÚV KSČ

František Barbírek

„ÚV KSČ musí nadále vytvářet prostor pro činorodou aktivitu ve straně i v celé československé společnosti. Je pravda, že tento pohyb není bez chyb, problémů a nedostatků, avšak historickým faktem zůstává, že ozdravovací proces naší společnosti se děje z vůle a rozhodnutí strany a jejího ÚV.“


Vasil Biľak
člen předsednictva ÚV KSČ *

Vasil Biľak

„Na ÚV KSČ jsme probojovali demokratizaci. Chceme, aby to byla i nadále platná metoda.“


Oldřich Černík
předseda vlády

Oldřich Černík

„V klidném, rozvážném, ale také rozhodném postupu vidím záruku toho, že vnitřní politika a vnitřní konsolidace postaví ČSSR do nového světla nejen uvnitř socialistického systému ale i v Evropě. My musíme v nejbližších měsících prokázat, že své vnitřní záležitosti dovedeme úspěšně řešit sami.“


Alexander Dubček
první tajemník ÚV KSČ

Alexander Dubček

„Draze jsme zaplatili praxi minulých let, proto vedení strany klade takový důraz na to, aby občané mohli uplatňovat svoji tvořivost, uspokojovat svá přání a potřeby, aby naše země hospodářsky a kulturně nezaostávala a hlavně abychom ve službách lidu dělali takovou politiku, jakou socialismus neztratí svoji lidskou tvář.“


Drahomír Kolder
tajemník ÚV KSČ *

Drahomír Kolder

„Klíčovým problémem v současném období se stává dosažení jednoty strany v zásadních otázkách. Jde zejména o to zabezpečit tuto jednotu při vystupování strany navenek.“


František Kriegel
člen předsednictva ÚV KSČ

František Kriegel

„Politika komunistů je správná a účinná tehdy, vyjadřuje-li zájmy všeho lidu.“


Jan Piller
člen předsednictva ÚV KSČ

Jan Piller

„Nejenom vy delegáti, ale i předsednictvo ÚV KSČ bere smrtelně vážně slova o rozvíjení demokratizačního procesu započatého v lednu.“


Emil Rigo
člen předsednictva ÚV KSČ

Emil Rigo

„Situace vyžaduje ne velká slova a malé činy, ale naopak.“


Josef Smrkovský
předseda Národního shromáždění ČSSR

Josef Smrkovský

„Naše dělnická třída, socialistické rolnictvo, inteligence a naše mladá generace, která nás všechny překvapila svojí vysokou společenskou angažovaností, odpovědností a politickou vyspělostí. Všichni jsou připraveni, schopni a rozhodnuti historický úkol tento na sebe vzít a sehrát svou roli v boji za dokonalejší lidský řád.“


Josef Špaček
člen předsednictva ÚV KSČ

Josef Špaček

„Definitivně, jednou provždy jsme se rozhodli skoncovat se systémem, který v očích našich lidí diskreditoval ideje socialismu a přivedl naši společnost do vážné krize. Chceme dělat politiku prospěšnou této zemi, prospěšnou ideám socialismu, celé naší společnosti, rozvoji tvůrčích sil každého našeho člověka.“


Oldřich Švestka
člen předsednictva ÚV KSČ *

Oldřich Švestka

„Strana se stává otevřeným organizmem, přístupným všem hlasům, připravena vézt dialog, aby znovu získala plnou důvěru všeho lidu a na ní budovala svou vedoucí roli.“


Antonín Kapek
kandidát předsednictva ÚV KSČ *

Antonín Kapek

„Akční program zcela novým způsobem definuje postavení strany ve společnosti. Vyžaduje změnu metod práce strany, změnu stanov, změnu ústavy a řady základních přístupů v práci strany při řešení celospolečenských problémů.“


Josef Lenárt
tajemník ÚV KSČ

Josef Lenárt

„A když řeknu, že jsem pro nový kurz, to je málo. Jsem pro nový, demokratický, zdravý, vlastenecký, socialistický kurz upřímně a bezvýhradně.“


Bohumil Šimon
člen ÚV KSČ

Bohumil Šimon

„Současně jde o to, postavit proti minulosti jasně humanistický, demokratický model socialismu, který odpovídá skutečným marxistickým ideálům i naší historické tradici.“


*) Podepsaní pod zvacím dopisem

Stopáž11 minut
Rok výroby 1968
 P 4:3