Rozhovor s profesorem Rudolfem Peškem o mezinárodní konferenci věnované mimozemským civilizacím.
Nejsme sami ve vesmíru

Rozhovor o sovětsko-americké konferenci konané v roce 1971, kde debatovali vědci zkoumající mimozemský život. Před kamerou vystoupil československý účastník této události profesor Rudolf Pešek.

„Vědci se spojují k hledání mimozemských světů!” Tak zněl jeden z novinových titulků, který oznamoval výsledky mezinárodní vědecké konference o mimozemských civilizacích pořádané v arménském Bjurakanu v roce 1971. Sovětská a americká věda měla zahájit spolupráci při řešení otázky, jestli lze navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi. Dotazy reportéra Československé televize zodpovídal prof. Rudolf Pešek, přední odborník na danou problematiku, spolupracovník Československé akademie věd a účastník této konference. Rezoluce obsahovala tvrzení, že je velká pravděpodobnost existence mimozemských civilizací a také doporučení dalšího vědeckého zkoumání způsobů, jakým je kontaktovat.

Napište nám