Oč vlastně běží?

Diskuze k dopisům diváků a rezolucím týkajících se vnitropolitické situace strany.

Stopáž10 minut
Rok výroby 1968
 P čb 4:3