Rozhovor s prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem.

Rozhovor s prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem.

Napište nám