Rozhovor B.Toningra s ústředním ředitelem ČST Jiřím Pelikánem o aktivizaci "zdravého jádra" v KSČ, odpůrcích polednové politiky strany.

Československá televize v roce 1968 stála na straně reformního proudu v KSČ. Svým vysíláním nejen dávala tomuto proudu prostor a publicitu, ale díky politickému a společenskému uvolnění se mohla v tvorbě a vysílání chovat svobodně. Pro televizi mohli opět začít tvořit autoři a umělci, kteří to dosud měli zakázáno a zpracovávána byla i do té doby zakazovaná témata. Televizní redaktoři a publicisté se přestali obávat represí, které v minulosti hrozily vždy, když nejednali v souladu s instrukcemi aparátu KSČ. Televize svým vysíláním změny ve společenské atmosféře i v politické oblasti zkrátka posouvala kupředu. Mohlo tomu tak být i díky faktu, že v čele Československé televize stál Jiří Pelikán, který uvolnění a reformy podporoval a již od poloviny 60. let, kdy nastoupil na ředitelské místo, se snažil, aby se Československá televize otevřela více světu a mezinárodní spolupráci.

Napište nám