Nahlédnutí do života a tvorby úspěšné české skladatelky.

V současnosti patří Sylvie Bodorová mezi nejvyhledávanější a nejhranější české autory. Uznání získala nejenom u odborné hudební kritiky, ale i u široké veřejnosti. Se soudobými skladebnými postupy se seznámila již při studiu na bratislavské konzervatoři, brněnské JAMU a pražské HAMU, ale také při stážích v Sieně či Amsterdamu. Hudba Sylvie Bodorové je sdělná, působivá, emocionální, s výraznou melodickou a rytmickou složkou. Její tvorba se dotýká různých žánrů, od skladeb sólových přes díla komorní, koncertantní i vokální až po díla symfonická, oratorní i operní. Objednávky nových skladeb nepřicházejí jenom od renomovaných domácích a zahraničních festivalů a orchestrů, ale i od špičkových sólistů a komorních souborů. A tak vznikl nejenom písňový cyklus Lingua angelorum pro Thomase Hampsona, Mysterium druidum pro festival v americkém Tucsonu, ale také Terezín Ghetto Requiem pro festival v anglickém Warwicku. Toto dílo, založené na hlubokém humanistickém a filozofickém základě, mělo velký ohlas hlavně v zahraničí. Zaznělo v londýnské Wigmore Hall, berlínské Deutsche Oper při oslavě „pádu zdi“, v Coventry, San Franciscu, New Yorku a jinde v nastudování mnoha souborů a pěvců.

Sylvie Bodorová je příkladem toho, že i klasická hudba může být přitažlivá a populární jak pro interprety, tak i pro posluchače.

Napište nám