Vzácná barokní památka, kterou proslavily např. sochy Matyáše Bernarda Brauna a jeho kamenný Betlém, otevřela po dvouleté rekonstrukci své brány veřejnosti.

Unikátní areál v Kuksu nechal vybudovat hrabě František Antonín Špork jako lázeňské a společenské centrum šlechty zhruba před 300 lety. Do roku 1694 byly postaveny lázně, ve své době jedny z nejvýstavnějších v Čechách. Roku 1702 bylo postaveno divadlo a závodiště, 1704 lázeňský dům a domy pro hosty, v letech 1707–1716 špitální kostel a Hospital Milosrdných bratří se zahradou. V letech 1720–1724 přibyl nový lázeňský dům a Dům filosofů s knihovnou. Už za života hraběte Šporka význam lázní postupně upadal a po jeho smrti vinou nezájmu dědiců lázně chátraly. V rámci rekonstrukce dokončené v roce 2015, jejíž cena se vyšplhala do stovek milionů korun, byly opraveny barokní domy, vydlážděny cesty, opravena historická schodiště a kašny s lázeňskými prameny. Rekonstrukce lázní probíhala souběžně s opravami Hospitalu Kuks, který nabízí novou expozici Muzea farmacie, opravené interiéry, renovované nádvoří a v neposlední řadě bylinkovou zahradu za Hospitalem. Zrestaurován byl i nedávno objevený cyklus nástěnných maleb „Tanec smrti“. Dokument režiséra Miloslava Kučery však zdaleka není jen dokumentací rekonstrukce památky. S příběhem hraběte Šporka, Kuksu a nedalekého Betlému Matyáše Bernarda Brauna se seznámíme za pomoci „dobového“ divadelního představení, které supluje průvodce filmem.

Napište nám