Přehled dílů

13
alternative text

Jako v rezervaci

Fenomén trampingu se stává předmětem bádání historiků i amatérských muzejníků. V roce 2018 se má v americkém Texasu konat velký trampský potlach. Bude poslední?

alternative text

Běžte s tou operou na Portu

Historie trampského festivalu Porta, založeného v roce 1967.

alternative text

Kanada

Trampští emigranti po roce 1968, kteří se i v exilu zhusta trampingu věnovali, se dnes setkávají doma s těmi, kteří zůstali.

alternative text

Když mi pod nohama duní země

Průřez trampské písňové kultury od padesátých do sedmdesátých let, o jejíž podobu se zasloužili mimo jiné Wabi Ryvola a Kapitán Kid.

alternative text

Zatracenej 7. listopad

Jak probíhalo uvolnění atmosféry ve společnosti koncem šedesátých let vzhledem k trampskému hnutí.

alternative text

Anglická sobota

Aktivita trampského hnutí po únoru 1948, kdy trampové byli chápáni komunisty jako potenciální nepřátelé nového režimu.

alternative text

Tam, kde je pořád rvačka

Masová účast českých trampů ve Španělské válce a v protinacistickém odboji.

alternative text

Světový rekord v Údolí oddechu

Trampské sporty a vznikající fenomén chatařství.

alternative text

Posázaví není Arizona

Vztah většinové společnosti a politiky k „nezařaditelným“ trampům ve třicátých letech minulého století.

alternative text

Po řece Vltavě pluje indián

Trampské písničky, neoddělitelná součást trampingu, jichž dodnes vzniklo na šest tisíc.