Životní osudy a mentalita Čechů a Němců v historickém kontextu dramatického politického vývoje v pohraničí v období kolem 2. světové války.

Pro Španěly čínská, pro Angličany řecká nebo holandská, pro Čechy španělská a pro Němce česká vesnice, kterou popsal jako předobraz něčeho neznámého již Christian Morgenstern. „Böhmische Dörfer“ je německé úsloví vyjadřující něco neznámého, nepochopitelného. Toto úsloví pochází již z dob rakousko-uherské monarchie, kam patřily i Čechy, Morava a Slezsko. V nich měly vesnice německým uším divně, cize znějící, tedy „česká“ jména. Pro mnohé Němce je sousední země, Česká republika, dosud skoro neznámou cizinou, vně Prahy pro ně začíná „česká vesnice“. Film Česká vesnice hledá ono nepochopené, nepochopitelné, špatně pochopené a všelijak skloňované „cizí“ v česko-německém spolu-žití. Ale především na příbězích několika starousedlíků nebo vracejících se emigrantů mapuje historii pohraničí, čas mezi válkami, válečná léta, téma pracovních likvidačních táborů pro sovětské válečné zajatce, odsun sudetských Němců, příchod americké armády, apod.

Napište nám