Komplexní příběh kontroverzní stavby, současného využití a významu známé pražské televizní věže.

Ucelený příběh o zrodu, stavbě, proměnách a využití známé televizní věže, která se stala novodobým symbolem nejen Žižkova, ale celého hlavního města, nad nímž ční již dvacet let. Na počátky stavby a na okolnosti, za jakých vznikala, vzpomínají lidé, kteří se na její výstavbě podíleli, kteří ji vnímali jako technickou nezbytnost pro další život moderního velkoměsta, ale i těch, kteří jim oponovali. Nechybí ani názory laické veřejnosti, zastoupené obyvateli Žižkova, žijícími v bezprostřední blízkosti věže a také studentů z ateliéru doc. arch. Aulického, tvůrce stavby, kteří věž vnímají pohledem současníků. Film získal hlavní cenu na festivalu Techné Ostrava 2012.

Napište nám