O dětech z Pirea

Někdy v padesátých letech minulého století obletěla svět písnička Děti z Pirea od skladatele Manose Chatzidakise. Proslavila tak největší řecký a zároveň největší středomořský přístav Pireas. Je tu také základna řeckého obchodního loďstva.

Od centra Atén ho dělí asi deset kilometrů směrem na jih. Kdysi ho s ním spojovala jediná trasa aténského metra. Ale ty doby jsou dávno pryč, dnešní aténské metro je moderní a rozvětvené a dostanete se s ním až k letišti.

Město Pireas vzniklo asi 500 let př. n. l. A když Themistoklés roku 480 př. n. l. zvítězil u Salaminy nad Peršany, dal kvůli bezpečnosti vybudovat dlouhé hradby vedoucí od moře až k Aténám. Od té doby se Atény natolik rozrostly, že obě města víceméně splynula.

Pireas má tři přístavy, z nichž nejmalebnější je Mikrolimano, neboli Malý přístav. Je příjemné posedět tady večer v některé z blízkých rybích taveren.

Úplně nová kapitola začala pro přístav Pireas v roce 1832, kdy byly Atény vyhlášeny hlavním městem novodobého řeckého státu. Přístav opět nabyl na významu. Kotví tu obrovské množství lodí nejrůznějších velikostí, mezi nimi spousta kolosů, nakládajících a vykládajících své zboží. Rozhodnete-li se plavit na některý ze středomořských ostrovů, vydáte se na svou cestu právě odtud. Není nad to plavit se po Středozemním moři a užívat si mořského vánku…

Stopáž5 minut
Rok výroby 2012
 ST AD
ŽánrDokument