Byl tu i Karel IV.

Vratislav, Breslau, Wrocław – všechny názvy pro jedno město nad Odrou, jednou české, potom německé a nakonec polské. Ve své více než tisícileté historii mělo město padesát názvů. Německé Breslau se používalo až od konce 18. století, dnešní název má město od roku 1945, staletí bylo na mapách napsáno Vratislav možná na paměť českého knížete, pravděpodobného zakladatele osady na obchodní stezce vedoucí k Baltskému moři. Česká byla Vratislav v desátém století jen chvíli, teprve až v roce 1335 dynastie Lucemburků přivedla město na dlouhou dobu mezi česká města. Král a císař Karel IV. město zařadil mezi tři největší klenoty v koruně české. Dodnes je v městském znaku zachován český lev.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2012
 ST AD