Tereza Brdečková hovoří s lidmi, kteří mají víc za sebou než před sebou. Tentokrát s evangelickým farářem. Režie Z. Tyc

Českobratrská církev evangelická vždy mezi sebou měla několik osobností, které pro ni, ale i pro širší společnost představují mravní i duchovní autoritu. Pan farář Jan Čapek k takovým lidem patří. Dnes je váženým občanem Liberce, ale stejně tomu bylo i při jeho působení na Sázavě i ještě před tím, v pražských Dejvicích. Farářství má u Čapků v rodině dlouhou tradici, faráři byli jeho předkové a věnují se mu i jeho dcery. Přesto, nebo možná právě proto, není Jan Čapek uzavřený do života své církve. Naopak, je otevřený modernímu životu a nástrahám i strázním, které přináší. Nese v sobě kromě duchovního odkazu víry i dědictví pochybností evropské intelektuální elity 20. století. A pokud mu něco v současnosti schází, je to právě inteligentní, vědoucí a odvážný dialog věřících a ateistů, který se v Československu začal v 60. letech úspěšně otevírat. Téma svobody, štěstí, ale také odpovědnosti a spravedlnosti je pro faráře Čapka aktuální i dnes, v době svobody bez limitů.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST