s Josefem Kinským – nestorem české šlechty, nositelem kulturních a občanských tradic našeho národa. Režie B. Radojčič

s Josefem Kinským – nestorem české šlechty, nositelem kulturních a občanských tradic našeho národa. Režie B. Radojčič

Napište nám