V nivě řeky Moravy nad Olomoucí najdete nádherné lužní lesy, hnízdiště vzácných ptáků i pozoruhodné památky, jež připomínají slavné časy rodu Lichtenštejnů. Mirek Vladyka v dokumentárním cyklu objevuje chráněné krajinné oblasti Česka (2016). Režie P. Všelichová

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, které daly jméno řeka Morava a krásné hanácké město Litovel, je jednou z nejmenších v České republice. Řeka Morava se mezi Mohelnicí a Olomoucí vine širokou nivou. Její vody omývají ploché štěrkové náplavy, jež jsou domovem kulíků říčních a pisíků, a strmé břehy, kde své nory hloubí bobři či ledňáčci. Srdcem oblasti jsou lužní lesy, které společně se systémem tzv. selských hrází plnily již od středověku také protipovodňovou funkci. Nejpozoruhodnějšími biotopy lužních lesů jsou bezesporu tůně, ve kterých se na jaře vyskytují vzácní korýši – žábronožky a listonozi. Pro své mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území, výjimečný je také komplex mokřadních luk na samém okraji Olomouce – Plané loučky a Chomoutovské jezero, což je významná ornitologická lokalita.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD
ŽánrDokument