Československo ve zvláštních službách

Naše moderní historie má mnoho nezmapovaných a tajemných míst.