Naše tradice

Dušičky

Dušičky

Obsah dílu

Svátek dušiček měl svou obdobu v hluboké historii předkřesťanských dob. Naši předci věřili, že právě kolem 1. listopadu nastává magický čas, kdy se svět živých prolíná se světem zemřelých.

25 minut
Další díl
Svatý Martin

Přehled dílů

26 dostupných
26 minut

Silvestr a Nový rok

Datum, na které Nový rok připadal, se v minulosti mnohokrát změnilo. Až se zavedením juliánského kalendáře jsou poprvé doloženy bujaré lednové oslavy.
Premiéra neděle 2. 3. 2014 na ČT 2
26 minut

Tři králové

Připomínka legendy o mudrcích z východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky.
Premiéra neděle 9. 3. 2014 na ČT 2
26 minut

Hromnice

Svátek pojmenovaný po posvěcených svíčkách zvaných hromničky slavíme 2. února. Pro křesťany vychází právě na tento den Uvedení páně do chrámu.
Premiéra neděle 16. 3. 2014 na ČT 2
26 minut

Masopust

Masopust neboli fašank je třídenní svátek, po němž následuje čtyřicetidenní půst. Naši předkové si vydatnou hostinou a mimořádně rozverným průvodem zpříjemňovali dlouhé zimní období.
Premiéra neděle 23. 3. 2014 na ČT 2
26 minut

Velikonoce a Smrtná neděle

V předkřesťanských dobách příchodem jara začínal nový rok. Pro křesťany toto období přináší nejdůležitější svátky roku, oslavu mučednické smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Velikonoce.
Premiéra neděle 6. 4. 2014 na ČT 2
26 minut

Pašijový týden

Pašijovým týdnem si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, zradu, ukřižování, vzkříšení. Prvním důležitým dnem tohoto týdne je Škaredá středa, které nám má připomínat Jidášovu zradu.
Premiéra neděle 13. 4. 2014 na ČT 2

Napište nám

Související pořady