Dobrodružné příběhy o zrodu svátků a zvyků našich předků, které dodnes slavíme. Průvodcem dokumentárního cyklu je Miroslav Táborský

Průvody mladých dívek, králek neboli královniček, patřily ke starobylým letnicovým obyčejům, hrám a slavnostem, jejichž kořeny sahají až do dob pohanských. Jsou spojeny se zpěvy, tanci a obřady, které vzývají slunce. V minulosti se obvykle konaly dva nebo tři týdny po svátku sv. Ducha a byly spojeny s vítáním jara, přesný průběh se ale vždy lišil region od regionu. Často byl také tento svátek přímo spojován s dalším, s otvíráním studánek, tedy s obřadním čištěním studánek po zimě, kde hlavní roli hrály opět malé a tedy čistotu symbolizující dívky.

Kam jsme se vypravili s kamerou

Kam jsme se vypravili s kamerou
Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 P ST HD