Miroslav Táborský odhaluje tradiční podobu dvou vánočních svátečních dní a tajemství svatoštěpánského koledování (2014). Režie M. Nešlehová

Zatímco na oslavu 1. svátku vánočního, Božího hodu, se u nás tradičně scházejí lidé spíš v užším rodinném kruhu, 2. svátek vánoční, svatý Štěpán, probíhal i v minulosti ve znamení rozsáhlejších oslav a veselí. Naši předci měli tento den spojen zejména s koledováním, ale také například s tanečními zábavami. Jak a kdy tradice koledování vznikala a jakým způsobem se u nás proměnila po příchodu křesťanství? A co vlastně prozrazuje legenda o patronu koní, svatém Štěpánu?

Kam jsme se vypravili s kamerou

Kam jsme se vypravili s kamerou
Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 ST HD