Národní svatováclavská pouť 2013

Přímý přenos slavnostní bohoslužby ze Staré Boleslavi u příležitosti státního svátku ČR

Již podvanácté budeme slavit 28. září jako Den české státnosti. Jádro oslav se pak v posledním desetiletí tradičně přesouvá do Staré Boleslavi za patronem naší země, který je neoddělitelný od zamýšlení se nad významem a obsahem české státnosti. Letos se navíc nabízí vnímat postavu svatého Václava v kontextu oslav cyrilometodějského 1100. výročí. Česká televize se tradičním přímým přenosem staroboleslavské svatováclavské bohoslužby, která na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi duchovně předchází lidové podobě oslav, významně podílí na zprostředkovávání významu kultu národní svatováclavské tradice. Přímý přenos Národní svatováclavské pouti se stal ve vysílacím čase svátečního dne již rodinným stříbrem, které od roku 2004 nabízí divákovi tvůrčí štáb vedený režisérem Janem Brichcínem a hlavním kameramanem Jiřím Lebedou.

Stopáž100 minut
Rok výroby 2013
 L