Záznam koncertu vítězů 10. ročníku rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů ze Španělského sálu Pražského hradu ve skladbách J. I. Linka, G. F. Händla, A. Banchieriho, F. Farkase, P. Staňka, B. Smetany, J. V. Stamice, Z. Lišky, B. Martinů, L. Janáčka, E. Zámečníka a L. van Beethovena. Součástí pořadu je i dokument „Concerto po desáté…“ přibližující dekádu této pozoruhodné hudební soutěže.
Režie S. Vaněk.

Letos se do rozhlasové soutěže smyčcových a dechových souborů Concerto Bohemia 2001 přihlásilo přes 30 orchestrů, z nichž odborná porota za předsednictví skladatele a hudebního publicisty Ilji Hurníka vybrala do druhého kola zhruba polovinu. Ta pak natočila zhruba 50 hudebních titulů. Absolutním vítězem desátého jubilejního ročníku se stal Symfonický orchestr pražské konzervatoře s dirigentkou Miriam Němcovou.

Posláním soutěže rozhlasové soutěže Concerto Bohemia je dát příležitost mladým talentovaným souborům, poskytnout jim příležitost ke konfrontaci se svými vrstevníky, nabídnout možnost profesionálního záznamu a vystoupení před rozhlasovým mikrofonem a televizní kamerou, představit široké veřejnosti péči o mladou generaci české hudby.

Česká televize pravidelně přenáší nebo zaznamenává Koncert vítězů, který se koná ve Španělském sále Pražského hradu. Je vždy spojen s oslavami Mezinárodního dne studentstva a výročím Sametové revoluce (17.11.). Letos se tuto ideu podařilo splnit bezezbytku alespoň na televizních obrazovkách, třebaže jde o záznam koncertu z 11. 11. Posluchači Českého rozhlasu 3 - stanice Vltava ho mohli vyslechnout už o týden dříve v přímém přenosu.

Prostřednictvím televizních kamer se však můžeme přenést do zářivé atmosféry slavnostního večera, kde mj. účinkovali Brass band- ZUŠ Pardubice nad Metují, Žesťové sexteto Konzervatoře P. J. Vejvanovského Korměříž, Dechový orchestr Konzervatoře Brno a Symfonický orchestr pražské konzervatoře.

Napište nám