Přenos z pražské Betlémské kaple

Na památném místě v Betlémské kapli tradičně 6. července koná Církev československá husitská slavnostní bohoslužbu za účasti předních představitelů náboženského a veřejného života. Bohoslužbu vede za přítomnosti biskupského sboru patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, ThD. společně s Mgr. Pavlem Pechancem, královehradeckým biskupem CČSH a s Mgr. Deborou Chytilovou, farářkou CČSH. Kázání pronese Mgr. Juraj Dovala, brněnský biskup CČSH. Účinkují Pěvecký sbor KVINTUS, Dětský a mládežnický pěvecký sbor JIZERKA.

Napište nám