Dokumentární film o jednom nápadu, dvou koncertech a mnoha zajímavých názorech na to co spojuje i rozděluje židovské a křesťanské náboženství

Koncert Světlo porozumění je unikátním hudebně-duchovním projektem, organizovaným od roku 2005 duchovním Španělské synagogy Peterem Gyorim. Každoročně se tak v centru Prahy koná událost, která je výjimečná svým obsahem i posláním. Ve svatostáncích dvou největších evropských monoteistických náboženství – ve Španělské synagoze a v kostele sv. Ducha, které spolu vzájemně sousedí na Starém Městě, se ve stejné době odehrává vystoupení umělců různých hudebních žánrů. V průběhu večera tak všichni interpreti předstupují před publikum v římskokatolickém kostele i v židovské synagoze. V závěru večera se všichni účinkující sejdou v synagoze k přednesu duchovní skladby. Dokument, který vznikl na půdorysu této akce, se snaží zvýraznit její ideový a duchovní význam, tedy spolupráci představitelů dvou náboženství, která i přes některé historické neshody, vytvořila tradiční hodnoty evropského kontinentu.

Napište nám