Hlavní role

Klára Melíšková
Klára Melíšková

mjr. Marie Výrová

Vzděláním doktorka práv a hodností majorka, ale protože nesnáší vše rigidně „vojenské“ v policejních složkách, nemá ráda, když ji někdo oslovuje jako „paní majorku“; takže podřízení jí říkají „paní doktorko“.

Vyšetřovací metoda Výrové je postavena na empatii, schopnosti porozumět lidem kolem sebe a vzbudit v nich důvěru, což ji spojuje s Pavlem Mrázem. Dovede využívat toho, že je žena – a zejména v kontaktu s arogantními muži, kteří mají sklon jí přezírat či podceňovat, ráda používá „columbovskou metodu“: předstírá roztržitost, až natvrdlost, aby případný podezřelý pozbyl na obezřetnosti.

Je dokonalá profesionálka. K Mrázovi a Horové má až „mateřský“ vztah a oni se prožívají jako její „žáci“ a následovníci. Mráze považuje už za „vychovaného“ jako svého zástupce a věnuje se Horové.


Stanislav Majer
Stanislav Majer

kpt. Pavel Mráz

Je podruhé ženatý, z prvního nezdařeného manželství s komplikovanou manželkou Magdou má dospívající dceru Adélu.

Povahou je Pavel Mráz poctivec a vytrvalec, který má silný smysl pro odpovědnost. Vzhledem k osobnostním danostem, ale i své původní profesi, má značnou schopnost empatie a vysokou sociální inteligenci. Vyznává pevně vystavěnou, nekomplikovanou hierarchii hodnot, která mu byla vtištěna výchovou. Duší je Pavel Mráz tak trochu zakuklený romantik a tramp. Ve skrytu duše se snaží být rytíř: udržuje kontakt s kamarády z vysokoškolských studií, se kterými v mládí založil amatérskou skupinu historického šermu. Jde totiž o hobby – způsob života, které se propisuje do povahy a jednání člověka podobně, jako třeba jóga anebo východní bojová umění.


Miroslav Krobot
Miroslav Krobot

plk. Viktor Vitouš

Mezi kolegy zvaný Nejvyšší – šéf Útvaru kriminální služby a vyšetřování při Krajském policejním ředitelství v Olomouci: typ „drsného policajta“. Práci svých podřízených kontroluje, ale sám se vyšetřování aktivně neúčastní. Přímo miluje výslechy a vychutnává si je. Vitoušovi stačí sebemenší podezření, aby viníka, ať už domnělého či skutečného, podrobil inkviziční proceduře svého vyšetřování. Má to své výsledky, samozřejmě pokud zrovna nešlápne zcela vedle a nezdeptá člověka nevinného.

Vitouš se jeví jako naprostý rekordman v počtu sociálních fobií, které si radostně pěstuje. Nesnáší skinheady i anarchisty i národnostní menšiny, členy politických stran. Není sexuální úchylky, jíž by nepohrdal.


Tereza Voříšková
Tereza Voříšková

por. Kristýna Horová

Elévka, která se snaží prosadit v mužském světě a vyrovnat se svému vzoru – Výrové. Její otec je krajský státní zástupce. Vztahy s otcem jsou napjaté, protože Horová má z jeho hlediska poněkud rozháraný milostný život – dává přednost starším pánům.

Už zažila svůj první skutečný policejní zásah, kdy se sama musela postavit ozbrojenému útočníkovi. Konfrontace s vlastním strachem (jednak strachem o život, jednak strachem, že zklame Výrovou a přijde o šanci uplatnit se v týmu) vede k tomu, že stále pochybuje o sobě samé. Není žádná drsňačka, zato je dostatečně inteligentní, aby reflektovala své postavení, své chování a vztah ostatních lidí vůči sobě.


Dále hrají