Tvůrci filmu

  • producent: Viktor Schwarcz – Cineart TV Prague
  • koproducenti: Česká televize, Eydelle film
  • koprodukce: Samuelson Lighting, LAMA, i/o post, KlenkaSound
  • podpora: Státní fond kinematografie