Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii; moderuje: Daniel Stach

Popsal proces, díky kterému se molekuly navzájem poznají. Třeba léky ví, kterou buňku mají zničit a kterou nechat žít. Jean Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987. Zakladatel supramolekulální chemie, který říká, že chemie se snaží postavit most mezi fyzikou a biologií. Proč považuje periodickou tabulku prvků za nejfantastičtější věc na světě? Jak máme – nebo nemáme – zkoumat celé systémy: po jednotlivých částech spíš než jako celek? A jak kombinuje chemii s filozofií? Řekne v sobotu od 20:05 v Hyde Parku Civilizace na ČT24...

Original versions

Jean-Marie Lehn

15. 12. 2018

He described a process that helps molecules to identify one another - for example this means that drugs can recognize which cell to kill and which to let live, Jean-Marie Lehn, laureate of the 1987 Nobel Prize in Chemistry. The founder of supramolecular chemistry who says that chemistry is trying to build bridge between physics and biology. Why does he consider the periodic table of elements to be the most fantastic product? Why should we or shouldnt we examine complex systems piece by piece rather than as a whole? And how does he combine chemistry and philosophy?

English version

English version

Jean-Marie Lehn

Stopáž55 minut
Rok výroby 2018
 P HD
ŽánrMagazín