Daniel Dennett, filozof mysli; moderuje: Daniel Stach

Je “filozofem mysli” a své pohledy kombinuje s evoluční biologií. Tvrdí, že žijeme ve světě, kde lidé ztrácí respekt k faktům. Kde je hranice naší svobodné vůle? Jak se máme chovat k novým technologiím? A proč si myslí, že náboženství je – pokud ne největší – jednou z největších hrozeb pro racionalitu a vědecký rozvoj lidstva? Profesor Daniel Dennett, v sobotu od 20:05 na ČT24...


Original versions

Daniel Dennett, philosopher

24. 2. 2018

Freewill, consciousness, understanding but also technology and the impact of religion on our society - these are the topics studied by professor Daniel Dennett. He is a philosofer of the mind who combines his views with evolutionary biology. Among other things he says: We live in a world where people are losing respect for facts. Where are the limits of our free will? How should we approach new technology and why does he think that religion is one of the greatest if not the greatest threats to the rationality and scientific development of mankind?

English version

English version

Daniel Dennett, philosopher


Obrazem

Daniel Dennett, filozof


Stopáž55 minut
Rok výroby 2018
 HD
ŽánrMagazín