Host: Timothy Snyder, historik, profesor na Yaleově univerzitě, Moderuje: Daniel Stach

Mezi dvěma říšemi, Hitlerovou a Stalinovou, se nacházejí krvavé země. Oběť největší demografické a humanitární katastrofy, jakou kdy člověk v lidských dějinách způsobil. Necelá dvě desetiletí stačila, aby zde v důsledku politiky dvou vůdců zahynulo čtrnáct milionů lidí. Popisuje profesor historie na Yaleově univerzitě Timothy Snyder ve svých knihách Krvavé země a Černá země. Odborník na holocaust a dobu nesvobody ve střední a východní Evropě v Praze převezme Cenu Vize 97. A bude vaším hostem živě v Hyde Parku Civilizace. Ptejte se už teď, otázky prosíme pište česky…


Original versions

Timothy Snyder

There are bloodlands between Hitler’s empire and Stalin’s empire. The victims of the biggest demographic and humanitarian catastrophe that man has ever caused in human history. A total of 14 million people died in less than two decades due to the politics of two leaders. History professor Timothy Snyder at Yale University describes this in his books Bloodlands and Black Earth. The expert on the Holocaust and the totalitarian regime in Central and Eastern Europe received the Prize of the Vision 97 of Dagmar and Václav Havel.

English version

English version


Obrazem

Timothy Snyder v Hyde Parku Civilizace

Profesor historie na Yaleově univerzitě Timothy Snyder mluvil v Hyde Parku Civilizace o holocaustu, krvavých zemích, černé zemi a taky o definici zla. A jak to vypadalo před vysíláním?
Pokud jste nás nestihli, českou i anglickou verzi najdete zde.


Laureáti Ceny VIZE 97

Laureáti Ceny VIZE 97

Kdo je Timothy Snyder

Kdo je Timothy Snyder

Stopáž56 minut
Rok výroby 2015
ŽánrMagazín