Host: Roger Griffin, historik, teoretik fašismu, Oxford Brookes University, Moderuje: Daniel Stach

Oxfordský historik, profesor Roger Griffin, je považovaný za největšího odborníka na problematiku fašismu. Věnuje se i soudobému extrémismu a terorismu. Jaké má fašismus obecné rysy? Jde jen o mýtus obrody a nového vzniku? Proč se v nějaké formě objevuje i v současném světě? A jak se po 11. září změnilo vnímání terorismu a myšlení společnosti? Profesor Griffin přijel do Prahy vůbec poprvé.


Original versions

Roger Griffin, professor of modern history, Oxford Brookes University

Professor Roger Griffin, an Oxford historian, is considered the top expert on fascism. He also researches contemporary extremism and terrorism. What are the general elements of fascism? Is it only about the myth of regeneration and new creation? Why do some of its forms exist even today? And how has the perception of terrorism and the thinking of society changed after 11 September? Professor Griffin came to Prague for the first time ever.

English version

English version

Roger Griffin, professor of modern history, Oxford Brookes University


Obrazem

Roger Griffin neformální

Profesor Oxford Brookes University Roger Griffin před vysíláním: svůj obor (moderní historie) umí popularizovat velmi dobře. Je vtipný – a dokonce nám neváhal ukázat svou verzi Discobola.


Fašismus

Fašismus

Terorismus

Terorismus

Stopáž54 minut
Rok výroby 2015
ŽánrMagazín