Host: Steve Hughes; neuropsycholog, Moderuje: Daniel Stach

Současné školství podle něj není dokonalé: biflování letopočtů nebo seznamů literárních děl, pasivní přijímání informací, málo prostoru pro kreativitu a aktivitu. To a řada dalších tradičních postupů při vzdělávání dětí zabraňuje školákům, aby využili veškerý svůj potenciál. Ředitel Centra pro výzkum vývojového vzdělávání a bývalý prezident Americké akademie dětské neuropsychologie Steve Hughes využívá poznatků moderní neurovědy a hledá způsoby, jak zlepšit vzdělávání dětí - a to už od těch nejmenších. Nabízí řešení například inovativní proudy jako montessori nebo waldorf? Komu tradiční školství vyhovuje a komu ne? A co děti s různými odchylkami jako ADHD? Mohly by být v jiném systému vzdělávání považovány za “normální”? To a mnohem víc v sobotu ve 20:05 na ČT24.

Original versions

Steve Hughes

In his opinion, the current education system is not perfect: children memorize dates or lists of literary works, receive information in a passive way and have very little room for creativity and activity. This and many other traditional teaching methods do not allow children to utilize all their potential. Steve Hughes, the director of the Center for Research on Developmental Education and the former president of the US Academy of Pediatric Neuropsychology, uses modern neuroscience insights and searches for ways of improving the education of even the youngest children. Do the innovative trends, such as Montessori or Waldorf, provide a solution? Who prefers the traditional education system and who does not? And what about children with different disorders, such as an ADHD? Could they be considered “normal” in a different education system?

English version

English version

Tradiční školství

Tradiční školství

Netradiční vzdělávání

Netradiční vzdělávání

Stopáž55 minut
Rok výroby 2015
 P
ŽánrMagazín