Host: Peter Singer, filozof, efektivní altruista, Princeton University; University of Melbourne, Moderuje: Daniel Stach

Pokud chcete činit dobro, stojí za to přemýšlet, jak jej můžete udělat co nejvíce. Filozofie a životní postoj stále se zvětšujícího počtu lidí. Myšlenka by se dala shrnout do dvou slov: efektivní altruismus. Jak dělat co největší dobro? Pro koho? A jak být spokojený i s tím, že se "nerozdám" celý? Autora knihy The Most Good You Can Do, filozofa Petera Singera, jsme se ptali na vaše otázky.

Original versions

Peter Singer, philosopher

If you want to do good, you should think about how to do the most good you can. The philosophy and attitude of an ever-growing number of people. This idea could be summed up into two words: effective altruism. How to do the most good? For whom? And how to live with the fact that we cannot spread ourselves completely thin? The philosopher Peter Singer, the author of the book The Most Good You Can Do, answered your questions.

English version

English version

Singer a efektivní altruismus

Singer a efektivní altruismus

Singer a práva zvířat

Singer a práva zvířat

Peter Singer and animal rights

Peter Singer and animal rights

Peter Singer: effective altuist

Peter Singer: effective altuist

Stopáž56 minut
Rok výroby 2015
 P ST
ŽánrMagazín