Host: Robert Woodrow Wilson, nositel Nobelovy ceny za fyziku, astrofyzik. Moderuje: Daniel Stach (2014)

Nositel Nobelovy ceny za fyziku Robert Woodrow Wilson - exkluzivní host Hyde Parku Civilizace. „Jak vznikl vesmír? Velkým třeskem. A tady máte důkaz – změřili jsme kosmické reliktní záření,“ mohl říct v roce 1964 Robert W. Wilson. S kolegou Arno Penziasem tak nabídli potvrzení odpovědi na jednu z klíčových otázek lidstva: "Co byla na úplném začátku?" Jak záření změřili? Jakou roli hrál při objevu holubí trus? Co se mu líbilo a co naopak vadilo při práci ve slavných Bellových laboratořích? A na co by se měli fyzici zaměřit dnes? I to se dozvíte v Hyde Parku Civilizace.

Original versions

Robert Woodrow Wilson, Nobel Prize laureate, astronomer, discoverer of the cosmic microwave background radiation

Robert Woodrow Wilson, a laureate of the Nobel Prize in Physics – an exclusive guest of Hyde Park Civilization. “How was the universe created? By the Big Bang. And here is the proof – we measured the cosmic microwave background radiation,” Robert W. Wilson could say in 1964. He and his colleague Arno Penzias thus confirmed the answer to one of the key questions of mankind: “What was at the very beginning?” How did they measure the radiation? What role did pigeon droppings play in this discovery? What did he like and dislike when working at the famous Bell Laboratories? And what should physicists focus on now? You will learn about all this in Hyde Park Civilization.

English version

English version

Robert Woodrow Wilson, Nobel Prize laureate, astronomer, discoverer of the cosmic microwave background radiation

Objev reliktního záření

Objev reliktního záření

R. W. Wilson and his discovery

R. W. Wilson and his discovery

Co dál po objevu Higgsova bosonu?

Co dál po objevu Higgsova bosonu?

What next after Higgs boson?

What next after Higgs boson?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2014
ŽánrMagazín