Host: Paul von Blum, historik, University of California, Los Angeles, Moderuje: Daniel Stach

Profesor Paul von Blum z Kalifornské univerzity se zaměřuje na afroamerická studia, historii a boj za občanská práva. Má téměř padesátileté zkušenosti s politickým aktivismem - od 60. let, kdy v USA probíhalo Afro-americké hnutí za občanská práva (African-American Civil Rights Movement). Osobně se účastnil několika politických manefestací, včetně legendárního Pochodu na Washington za práci a svobodu z 28. srpna 1963, na kterém Martin Luther King pronesl slavnou řeč ‘I Have a Dream’. Jaká je jeho osobní zkušenost z boje za občanská práva? A jak jsme na tom dnes? Posuzujeme stále podle barvy pleti, nebo podle kvality charakteru?

Original versions

Paul von Blum, historian, University of California in Los Angeles

Professor Paul von Blum at the University of California focuses on African-American studies, history and the fight for civil rights. He has almost 50 years of experience with political activism – since the 1960s when the African-American Civil Rights Movement started. He personally participated in several political demonstrations, including the legendary March on Washington for Jobs and Freedom on 28 August 1963, during which Martin Luther King gave his famous speech “I Have a Dream.” What is his personal experience from the fight for civil rights? And what is the situation today? Do we still judge by the color of skin or by the quality of character?

English version

English version

Paul von Blum, historian, University of California in Los Angeles

Stopáž54 minut
Rok výroby 2014
ŽánrMagazín