Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí.

V březnu zesnulý významný český vědec Otakar Štěrba zasvětil celý svůj život zkoumání přírody prostřednictvím několika vědních oborů - hydrobiologie, systematické zoologie, zoogeografie a ochrany přírody. Tyto obory se staly širokou základnou pro ekologii, kterou se aktivně zabýval i v pozdním věku. Založil první katedru ekologie u nás a studium Ochrana a tvorba životního prostředí.

„Současné ekologické vzdělání naší populace je bohužel mizivé, přímo katastrofální. Lidé mají útržkovité informace převážně jen z médií, dochází k záměrným dezinformacím, jsou často zmateni...," říká prof. Štěrba v jednom z komentářů snímku, který se snaží jeho prostřednictvím nahlédnout za pojem ekologie. Především v souvislosti s řekami, neboť ty byly celoživotní profesní i lidskou láskou Otakara Štěrby. Důležitost těchto tepen, žil a vlásečnic pro život naší planety si profesor Štěrba uvědomoval po více než padesáti letech zkoumání se vzrůstající zoufalou naléhavostí.

Svět svých řek znal do detailů. Jako jeden z prvních na světě se s americkými a evropskými vědci zabýval hyporeálem – tajemným světem podpovrchového říčního dna. Byl tvůrcem teorie říční krajiny, popularizátorem vědy, nezlomným ochráncem přírody. Pro ověření svých teorií neváhal v pokročilém věku podniknout několikaletou plavbu kolem světa po řekách. Stal se tak nositelem unikátního poznání, které dále předává divákům České televize díky dokumentu režiséra Ladislava Moulise.

Film získal na AFO Olomouc 2014 Cenu časopisu Vesmír za nejlepší český dokument v oblasti přírodních věd.

Napište nám