Život s handicapem

Anna je i přes svůj zrakový handicap velmi nadanou univerzitní studentkou a nerezignuje ani na své umělecké a sportovní ambice