Dokumentární snímek o situaci mladých Romů, kteří se snaží začlenit do většinové společnosti i řešit problémy v rámci své komunity.

Dokumentární film Romové ve 3. miléniu vznikal s vědomím vzrůstajícího napětí mezi chudými z takzvané většiny a chudými příslušníky sociálních menšin, tedy i té romské. Ve výsledném tvaru běží několika plány filmu subtilní sdělení, která zrcadlí ty nejběžnější problémy v rámci romské komunity – prostituci, kriminalitu, pracovní morálku i životní zvyky. Jsou však představeny skrze obrazy ze života Romů vymykajících se vžitým stereotypům – Romů působících jako asistenti prevence kriminality a romští aktivisté.

Autoři předávají většině bezprostřední zprávu o chování a myšlení příslušníků této menšiny z řady míst v Čechách a na Moravě. Nedávají dokumentem příležitost ke konfrontaci, ale hledají dialog. Pohled do intimních sfér života Romů vyvolá jistě u diváků řadu postojů. Přesto zůstavá otevřena jedna z otázek: kde a jak mohou Romové najít mezi reprezentanty většiny své pozitivní vzory?

Napište nám