Řekli o projektu

Tomáš Motl, ředitel ČT art

Mnohé vzpomínky na tu dobu jako by pocházely z nějaké nepovedené a smutné sci-fi. Nechce se zkrátka věřit tomu, že i za pouhé vlastnění nahrávek Karla Kryla vás mohli pozvat k výslechu, že na koncertě hudby, která se vám prostě jen líbí, vás mohli zmlátit a že na mnohé muzikanty, spisovatele a další umělce, kteří se nehodlali režimu podrobit, čekal kriminál. Tohle všechno je třeba si neustále připomínat. Jsem velmi rád, že tým tvůrců nového cyklu Fenomén Underground, to dokázal způsobem, který nemá v televizním mapování zakázané kultury a celé jedné neveselé etapy obdoby. Cyklus se právem stává stěžejním projektem podzimní a v příštím roce i jarní sezóny kanálu ČT art a zcela jistě se zařadí k tomu nejvýznamnějšímu, co veřejnoprávní televize v oblasti kultury přichystala. Nabízí se jistě srovnání třeba s legendárním cyklem Bigbít. Ten však mohl čerpat z daleko větších zásob autentických, často oficiálních obrazových záběrů, které zakázaná kultura mít pochopitelně nemůže. O to větší respekt si autoři Fenoménu Underground zaslouží, protože jejich úsilí se o to víc podobalo vědecké, badatelské a často i detektivní práci. Cyklus vzdává hold stovkám a tisícům lidí, kteří našli odvahu vzepřít se totalitě. Zároveň také ukazuje, že jakýkoliv režim může kulturu zastrašovat, hubit či potírat, ale nikdy ji nedokáže zničit. Věřím, že to diváci České televize ocení.

Lenka Poláková, kreativní producentka ČT

Ponořit se na tři roky do hlubin undergroundu bylo jako projít očistnou koupelí. Fenomén Underground je pro mne víc než jen televizní projekt – je to poselství o svobodě, kterou bylo možno vydobýt i v časech totalitní nesvobody. Je to hodnota, kterou je třeba hýčkat a chránit i v dobách již zdánlivě svobodných.

Břetislav Rychlík, spoluautor projektu a režisér

Fenomén Underground mi dal tři roky intenzivní archeologické práce, nikoliv nad vykopávkami let minulých, ale nad živým, živoucím a – teď už si troufám říct – trvalým svědectvím pro budoucnost o životě jedné subkultury. O fenoménu, který nastavil svojí touhou po svobodném životě tak silné zrcadlo komunistické totalitě, že musela jeho sympatizanty zavírat, terorizovat, vyhazovat jim baráky do vzduchu, vyhánět do exilu, až sám ten komunistický nesmysl, postavený na násilí, musel vyčerpáním padnout.

Josef Albrecht, dramaturg

Zřejmě nejtěžší byla práce na dokumentech, které se věnují dřevním dobám. Mnozí pamětníci totiž již nežijí, mnozí jsou na tom zdravotně velmi špatně. Za takových okolností je práce složitá. Ale věřím, že se autorskému týmu povedlo zachytit a zpracovat vše, co bylo třeba.

Jiří Fiedor, režisér a spoluautor projektu

Ani po dvou letech natáčení cyklu Fenomén Underground si netroufám jednoznačně odpovědět na otázku, co vlastně znamená underground v kontextu české kultury a vůbec všeho kolem. Kde je hranice mezi undergroundem a overgroundem, kdo a co patří „dolů“, anebo naopak „nahoru“? Byla to jen parta kolem Němce, Jirouse, Bondyho, Plastiků a lidí z regionů, kteří se k jejich názorům hlásili či hráli podobnou hudbu? Nebo je možné za „androše“ považovat všechny bolševikem zavržené a opovržené? Přesnou definici komunity lze odvodit od charakteristických znaků, které jinde nenajdeme. A dlouhé vlasy nebo potřeba žít a projevovat se svobodně ve všech ohledech přece není jen výsada undergroundu. S vědomím vnitřních pochyb jsme natáčeli s přesahy, vlastně i s těmi, kteří o sobě tvrdí, že s undergroundem neměli nikdy nic společného. Už se těším na září, až se bude Fenomén Underground v České televizi vysílat, a já uvidím všechny díly. Začnou se mi jistě zřetelněji rýsovat i kontury československého undergroundu a dostanu odpovědi i na své otázky. Dozvím se také, jestli a jakou má underground budoucnost. A pak se třeba ostříhám, oholím, koupím si oblek a stanu se manažerem, třeba v České televizi, ale stále budu svobodný. Možná budu i underground.

Jana Chytilová, režisérka

Po téměř 25 letech po revoluci projekt mimořádně aktuální v tom, že underground své politické postoje na rovinu hlásal a stavěl se za ně, což je vzhledem k dnešnímu politickému marasmu nezbytné i teď. Underground je o svobodě a bez svobody se stejně jako bez vody nebo vzduchu nedá žít, a jak vždycky Magor dodával, je to drahá věc.

Natočíte-li pár osamocených dokumentů na toto téma, je to jistě pro diváky zajímavé, ale postihnete jen malinkatý kousek či osud někoho. Čtyřicet dílů má už velkou výpovědní hodnotu. Můžete srovnávat, klíčové postavy jsou nejen v rámci undergroundu, ale i v historii celé společnosti najednou jasné, čitelné, zároveň poznáte mnoho dalších „figur“, jejichž názory, postoje vám dodají další souvislosti.

O tom, že underground žije dál a má pokračování v dalších generacích, není pochyb. A je to dost logické. Je to prostě tzv. druhá, nezávislá kultura (chcete-li ji nazývat Magorovým názvoslovím) odlišná od komerce, mainstreamu, která zajímá a baví ty diváky, kteří k té první nemají žádný vztah (je to tak všude ve světě, jen u nás se za to zavíralo). Tato kultura tady dneska je, je přirozenou součástí, máme, co jsme chtěli – festivaly, koncerty, vydavatelství, divadla, knihy, spoustu skvělých věcí, ani nám u toho nekontrolují občanky.

Václav Křístek, režisér

My, kteří jsme milovali nejrůznější teoretické škatulky, s údivem hledíme na to, jak se zaškatulkovaný „androš“ do žádné škatulky nevejde.