Dokument o jednom z předních českých šlechtických rodů, jenž dosáhl mocenského vrcholu v 16. století (2013). Režie Z. Cejnková

Několik desítek měst a obcí má ve svém znaku symbol zubra s houžví protaženou nozdrami. Náleží mocnému šlechtickému rodu Pernštejnů a setkáváme se s ním i 350 let po jeho vymření po meči. Počátky rodu se dají vystopovat v malé vsi Doubravník na Vysočině, která se nachází jen pár kilometrů od jeho pozdějšího sídla hradu Pernštejna…

Listiny uložené v Archivu města Brna dokládají vysoké ambice Pernštejnů. Nejstarší dochovanou listinou z roku 1218 potvrdil český král Přemysl Otakar I. Štěpánu z Medlova dědičnou svobodu na jeho majetku za prokázané služby. Rod ovlivňoval historii i kulturu naší země; jeho potomci působili na císařském dvoře, v Německu, Itálii, Španělsku. Kulturní dědictví lze prezentovat prostřednictvím jejich životních osudů táhnoucích se po čtyři staletí od Lucemburků až po Habsburky na českém trůně.

Dokument Zory Cejnkové dotváří představu o jednotlivých důležitých dějinných etapách a navazuje na akce loňského tzv. Pernštejnského roku.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2012
 ST AD HD
ŽánrDokument