Festivalové minuty MTF Zlatá Praha 2001

Postřehy, rozhovory a ukázky z festivalových pořadů. Provází V. Hudeček