Film o solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat druhým trochu světla. Zároveň také o statečných a optimistických lidech, kteří navzdory svému těžkému handicapu toho tolik umí a současně tolik rozdávají. Takoví lidé do našich životů přinášejí naději. Režie O. Špátová

Filmový esej k desátým narozeninám Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška o statečných a optimistických lidech, kteří nás navzdory svému těžkému handicapu obdarovávají. O solidaritě a dobré vůli těch, kteří se rozhodli darovat světlo těm, kteří žijí ve tmě.

Hrdinové filmu jsou lidé s těžkým zrakovým postižením, které Světluška provází na jejich cestě k samostatnosti, přispívá jim na speciální pomůcky, na mluvící počítače, optické lupy nebo vodicí psy.

Hrdiny filmu jsou i lidé, kteří se o nevidomé starají. U každého z nich je motivace jiná, někteří pomocí nevidomým děkují za své zdraví, jiní jsou fascinováni jejich statečností. Všichni jim dávají kus své energie a jsou za to obdarováváni přátelstvím a poznáním, že osudové překážky života lze vůlí a láskou k životu překonávat.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD HD
ŽánrDokument