I když konec světa v prosinci roku 2012 nenastal, nemusí být daleko. Pokud si nevezmeme k srdci poučení z poselství starých Mayů (2012). Režie P. Bezouška

Dokumentární film natočený ve stínu středoamerických pyramid vychází z moudrosti Mayů, která se přes věky udržela v ústním podání. Podle starých mayských mudrců datum 21. 12. 2012 neznamená kolaps civilizace. Tito proroci se obávali prvního dvacetiletí pět tisíc dvě stě let dlouhého cyklu Job Ajaw, který právě onoho data začíná. V tomto období světu hrozí zničující přírodní katastrofy, které budou důsledkem škod napáchaných člověkem na životním prostředí planety.

Současní mayští nositelé tradic upozorňují, že svou budoucnost máme ve svých rukou. Volají po změně hierarchie životních hodnot, návratu ke spiritualitě a utlumení bezbřehého konzumu.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2012
 ST
ŽánrDokument