Přímý přenos bohoslužebného setkání tvůrčích lidí v kostele Nejsvětějšího Salvátora, pod vedením duchovního správce zdejší akademické farnosti, Tomáše Halíka. Připravili: P. Vacík, M. Otřísal, J. Lebeda a J. Brichcín

Popeleční středa je v křesťanské tradici začátkem předvelikonočního postního období. Vstoupí do něj i ti, kteří se nějakým způsobem účastní na životě akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Ovšem právě tento den je zde tradičně vyhrazen setkání dvou způsobů, jak se vydat na cestu hledání duchovních pramenů života – umění a teologické reflexe víry. Zvláštní napínavost tomuto dialogu dává tradiční rámec začátku půstu – zakrývání obrazů a křesťanských symbolů na znamení zmlknutí veškeré lidské představivosti ve věci hledání Boha. Kromě hlavního celebranta a kazatele, Tomáše Halíka, tak bude mít hlavní slovo monumentální rouška, zakrývající celý presbytář kostela, dílo architekta Norberta Schmidta. Spolu s hudební invencí Jiřího Stivína a Roberta Huga se proto můžeme těšit na napínavý rozhovor těch, kterých se tak či onak dotkla věčnost. Chybět u toho nebudou kamery České televize pod režijním vedením Jana Brichcína.

Stopáž80 minut
Rok výroby 2012
 L