Záznam slavnostního vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže mladých vědců za nejvýraznější projekt, počin nebo odbornou činnost na poli vědy a techniky

Soutěž České hlavičky je určena studentům středních a základních škol. Porota, složená z renomovaných českých vědců, uděluje ceny v pěti kategoriích: MERKUR ? „Ekonomie a podnikání“, cena VŠE (uděluje se za práce a projekty z oblasti ekonomie, podnikání a řízení, realizované nebo kompletně zpracované podnikatelské záměry, či za vědecké projekty z jiných oblastí, u kterých bude prokázán významný ekonomický efekt), FUTURA ? „Řešení pro budoucnost“, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (uděluje se za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu či dopravy), GENUS ? „Člověk a svět kolem něj“, cena EKOKOM a.s. (uděluje se za odborné práce a projekty z oblasti chemie, biochemie, biologie a zdravotnictví a za technologie či techniku zlepšující nebo chránící životní techniku), INGENIUM – „Svět počítačů a komunikace“, cena ABB s.r.o. (uděluje se za práce a projekty v oblasti informatiky, matematiky, elektrotechniky, programování a komunikace) a ABRAXAN ? „Vstupenka do vědy“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (uděluje se žákům a studentům do 15 let za práce a projekty v nehumanitních oborech).

V letošním roce byla v kategorii INGENIUM udělena dvě první místa, naopak v kategorii ABRAXAN porota cenu neudělila.

Slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku Českých hlaviček se uskutečnilo za přítomnosti kamer České televize na Galavečeru v brněnském Mahenově divadle, na kterém byly mladým vědeckým nadějím předány v jednotlivých kategoriích ceny. Moderátorem slavnostního večera byl Aleš Cibulka. V rámci galavečera vystoupila slovenská zpěvačka Kristina, taneční skupina Merlin a dívčí smyčcové trio INFLAGRANTI. Součástí pořadu jsou předtočené medailonky laureátů jednotlivých kategorií.

Napište nám